Osteopathie

Klara Peeters is geschoold als arts aan de KUL, behaalde haar diploma Osteopaat DO aan het Sutherland College en schoolde zich daarna bij in Biodynamische Osteopathie in de US.

De osteopathische behandelingen gebeuren buiten in de natuur, in een overdekte ruimte in aanwezigheid van een paard. Zij duren +/- 45 minuten. De patiënt ligt op de behandeltafel zoals bij een ‘klassieke’ osteopathische behandeling.

Kheiron | Equine Assisted Learning | Klara osteopathie paarden
Kheiron | Equine Assisted Learning | Klara osteopathie paarden
Kheiron | Equine Assisted Learning | Klara osteopathie paarden
Kheiron | Equine Assisted Learning | Klara osteopathie paarden

Hoe werkt dat?

Osteopathische geneeskunde heeft volgende 2 uitgangspunten:

Het lichaam vormt één geheel: elk lichaamsdeel staat in relatie tot en beïnvloedt elk ander lichaamsdeel.
Het lichaam bezit zelfregulerende mechanismen waardoor het zichzelf bijstuurt, verdedigt en dus kan genezen.
De osteopaat zal via manuele behandeling op deze 2 gegevens inspelen. Hij zal focussen op het lichaamsdeel waar de oorsprong van de dysfunctie ligt. Hij zal het zelfregulerende mechanisme aanspreken zodat de natuurlijke levenskracht wordt gestimuleerd.
De biodynamische richting gebruikt daarbij zeer zachte technieken en sluit nog meer aan bij de genezende wetten van de natuur. Het paard, als natuurwezen, is verbonden met deze mechanismen en kan ze daardoor extra stimuleren.

Hoe is EABO (Equine Assisted Bioynamic Osteopathy) gegroeid?
‘Bij coachingsessies met een paard als facilitator rond relationeel/emotionele thema’s, merkte ik dat de paarden ook in contact zijn met de fysieke processen. Ze focussen zich in die sessies regelmatig op een ‘geblokkeerd’ of pijnlijk lichaamsdeel en maken dit vrij via aanraking op het lichaam of op afstand. Dit proces is af te lezen in het lichaam en het gedrag van het paard. Een paard laten assisteren bij een biodynamisch osteopathische behandeling leek een logische volgende stap. Naargelang we meer samen behandelden, toonde zich de toegevoegde waarde van de paarden als meesters in het intuïtief aanvoelen van blokkades, helers in het oplossen ervan en duidelijke helpers in het gronden en aarden. Daarnaast zijn patiënten dikwijls geraakt doordat dit grote, onbekende natuurwezen hen met een onvoorwaardelijke liefde behandelt’.

Meer weten over osteopathie?

Neem een kijkje op haar website via www.osteopathie-klarapeeters.be