Meer en meer werken we in Kheiron met leidinggevenden en/of teams die rond zelfsturing willen werken.

Het ligt eigenlijk voor de hand. De paardenkudde is een ‘zelfsturend team’.  Verbonden met elkaar door onzichtbare draden. Ieder met eigen verantwoordelijkheden naargelang persoonlijkheid, competenties en omstandigheden. In balans met elkaar, organisch groeiend en evoluerend. Iedereen heeft zijn plek en draagt bij. De ‘leiders’ in de kudde houden een gezonde afstand en houden contact. Ze komen alleen tussen waar nodig, wanneer de kudde in gevaar komt, zijn samenhang verliest of verantwoordelijkheid niet genomen wordt. Zij laten zo veel mogelijk los en ondersteunen het zelfregulerende mechanisme van verbinding en samenwerking.

De paarden in Kheiron worden gerespecteerd in dit zelfregulerende mechanisme. Zij leven constant in kudde, buiten in de natuur. Dit maakt dat we bijzondere ‘kudde’ oefeningen hebben kunnen ontwikkelen om rond zelfsturende teams te werken. Teams/leidinggevenden krijgen opdracht om kudde te vormen met onze paarden en samen in verbinding met elkaar en het paard een pad te gaan, zonder fysiek contact met het paard, halster of touw… Een dergelijke oefening kan alleen maar met paarden die gerespecteerd worden in hun natuurlijke en zelfregulerende drive. Alleen dan kan je in een dergelijke ‘complexe’ oefening  garanties rond veiligheid geven. En alleen dan krijg je  van de paarden duidelijke spiegeling als zelfregulatie niet gerespecteerd wordt.

Elke keer ben ik gelukkig als ik een team, na veel ‘trial and error’ en gezwoeg op het punt zie komen waar ze doorheen de feedback van het paard,  in verbinding  met elkaar komen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Er komt een klik en mensen voelen de kracht van dit natuurlijke ’zelfregulerende’ principe, dat door de fysieke ervaring van deze oefening enorm binnenkomt..

Het werken met de paarden binnen Kheiron rond zelfsturende teams was zeer bijzonder. Het is ‘leren’ op een totaal ander niveau. Je leert vanuit de ervaring in je lichaam, je leert met ‘lijf en leden’. Dat maakt dat het echt binnenkomt en blijft plakken. Om nooit te vergeten.

Tom Cornelis, Preventieadviseur arbeidsveiligheid, Idewe
Katrien De Grez, Preventieadviseur arbeidsarts, Idewe